Uddannede mæglere

Elevmægling

Kort fortalt:
Elevmægling er konfliktmægling blandt indskolings- og mellemtrins elever, der udføres af særligt udvalgte elever fra den enkelte skoles ældste klassetrin. Elevmæglernes arbejde er særligt værdifuldt, Ikke alene fordi elevmæglerne hjælper skolens yngre elever, med at håndtere konflikter konstruktivt, men også fordi elevmæglerne er positive rollemodeller for skolens yngste elever.  
 
Praktisk udførelse:
Elever kan blive elevmæglere fra 7. klassetrin.
For at blive elevmægler må eleven søge herom.
De elever som søger om at blive elevmæglere, skal til en personlig samtale med de undervisere der er ansvarlige for elevmægleruddannelsen, og den daglige drift af elevmæglerne. Underviserne ansætter de elever som er egnede til at fungere som elevmæglere i praksis.
De udvalgte elevmægleraspiranter deltager i en elevmægleruddannelse, som de ansvarlige undervisere forestår. Det er vigtigt, at uddannelsen klæder elevmægleraspiranterne godt på til deres virke. Uddannelsen bør afsluttes med en elevmæglereksamen.
Efter endt uddannelse og godkendt elevmægler eksamen, kan elevmæglerne varetage flere forskellige funktioner på den enkelte skole.
·       De kan patruljere i frikvartererne og hjælpe skolens yngste elever med at løse konflikter.
·       De kan mægle mellem skolens yngre elever i skemalagte lektioner
·       De kan indgå i undervisningen af skolens yngste elever, omkring konstruktiv konflikthåndtering
·       De kan tage med klasser i indskolingen på udflugter og til idrætsstævner
Elevmæglerne bør altid arbejde mindst to sammen. Deres mæglerkompetencer bør fastholdes og udvikles gennem særligt tilrettelagte uddannelses- og temadage. Skolen bør belønne elevmæglerne for deres indsats.
 
Fordele :
Elevmæglernes mægling i konkrete konfliktsituationer, afstedkommer sociale læreprocesser mellem eleverne, hvor de ikke alene lærer noget værdifuldt om sig selv, men også noget om sin modpart.
Andelen af konflikter mellem skolens yngste elever, der løses med en vinder – vinder løsning stiger. Og over tid falder det reelle konfliktniveau blandt skolens yngste elever.
De elever der uddanner sig til elevmæglere udvikler værdifulde personlige og sociale kompetencer.